Regulamin Serwisu
www.usav8.com

i 3 REGULAMIN SERWISU

Definicja

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

test

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

regulamin serwisu

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

koszty

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

kaucja

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

płatności

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

Transport pojazdów

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

Transport towarów

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

Transport morski

Fracht Morski | Oceaniczny | Contenerowy | RO-RO

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

Transport części

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.

 

ubezpieczenia

USAV8.COM- www.usav8.com, my , A.M.G. , AMG , nasze firmy, Nasi partnerzy
DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU.
LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez
OWZ.
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach
ZLECENIA.
LICYTACJA NA ŻYWO – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez USAV8.COM w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie
POJAZDU.
KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU
prowadzone przez USAV8.COM pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego
przez niego hasła.
OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA
świadczonej przez USAV8.COM.
POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez USAV8.COM
pod adresem https://USAV8.COM na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG
ELEKTRONICZNYCH.
SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne
regulaminy.
USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez USAV8.COM w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach
określonych w REGULAMINIE.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez USAV8.COM w ramach SERWISU za
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako
ZLECENIODAWCA, a USAV8.COM jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której USAV8.COM podejmuje działania prowadzące do nabycia
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.
ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie USAV8.COM potwierdzenie przyjęcia takiego
ZLECENIA.